Union Sh.p.k.

Report Abuse

UNION Logo

E themeluar ne vitin 1989 me capital 100% vetanak, Union sh.p.k. ofron sherbime te distribuimit te produkteve ne tregun e Kosoves. Krahas kësaj kompania ofron shërbimin e marketingut, magazinimit dhe exportit te markave te ndryshme qe I perkasin UNION sh.p.k.

Harta

Informacione e kontaktit

Telefon
Adresa e-mail
Webfaqja

Kontaktoni kompaninë