Stafi jonë

Nora Hasani

Drejtoreshë Menaxhuese

Besarta Hyseni

Udhëheqëse e Departamentit për Mbështetje & Shërbime të Anëtarëve dhe Këshilltare për Arsimin Profesional dual

Greta Kazia

Udhëheqëse e Financave, Resurseve njerëzore dhe Organizim

Gonxhe Abazi

Udhëheqëse e Departamentit për Marrëdhënie Qeveritare dhe Avokim

Eriola Muhaxhiri

Zyrtare për Këshillim Ligjor

Elena Elshani

Asistente Ekzekutive & Përfaqësuese e Shërbimit SES

Marigona Kamerolli

Udhëheqëse e Departamentit për Mbështetje & Shërbime të Anëtarëve
(në pushim të lehonisë)

Na kontaktoni