Fintech Kosova (FI-KS)

FinTech Kosova (FIKS) i qëndron prapa këtij transformimi dedikuar formësimit të Kosovës si fuqia e Ballkanit për FinTech.

Misioni ynë: Të nxisim potencialin e Kosovës në shërbimet financiare, sigurimin kibernetik, dhe pajtueshmërinë me ligjet, duke hapur rrugën për një të ardhme, ku teknologjia dhe financa bashkohen njëtrajtësisht. Me FIKS, jo vetëm që po nxisim inovacion; ne po ndërtojmë një komunitet. Një komunitet ku inovatorët financiarë dhe të tekonologjisë, investitorët dhe ëndërrimtarët bashkohen për të ridefinuar shërbimet financiare.

Personi kontaktues në OEGJK

BESARTA HYSENI

Udhëheqëse e departamentit për mbështetje dhe shërbime të anëtarëve
dhe Këshilltare për Arsimin Professional dual

Na kontaktoni