Network 4 Clean Energy Businesses (N4CEB)​

N4CEB e themeluar nga Oda Ekonomike Gjermano-Kosovare me përkrahje të Qeverisë Gjermane përmes GIZ, synon t'i japë sektorit privat një zë të fortë, shkëmbim të ndërsjellë, duke nxitur debatin publik.

Gjithashtu do të theksojë gjithnjë e më shumë rekomandimet drejtuar autoriteteve për kushte të përshtatshme të kuadrit ligjor për të rritur zhvillimin e tregut.

Personi kontaktues në OEGJK

BESARTA HYSENI

Udhëheqëse e departamentit për mbështetje dhe shërbime të anëtarëve
dhe Këshilltare për Arsimin Professional dual

Na kontaktoni