Të gjitha eventet e ardhshme

23 Shkurt 2024
Gjithë ditën

Event i organizuar nga kompania anëtarë Melita & Partners

26 Shkurt 2024
09:00 - 15:00

Organizuar nga OEGJK dhe GIZ E hapur për anëtarë dhe anëtarët e rrjetit N4CEB Event pa pagesë

KONTAKT