Të dhënat sipas § 5 TMG

Oda Ekonomike Gjermano-Kosovare


Organizatë Jo-Qeveritare e regjistruar në Republikën e Kosovës

Drejtoreshë menaxhuese: Znj. Nora Hasani

Rr. Bekim Fehmiu 110, Icon Tower, Kati 9, 10000 Prishtinë

info@oegjk.org

+383 38 600880