Interview with Karsten Klapp – GoBeyond

Karsten Klapp, born in Germany, has decided together with his wife to move to and live in Kosovo and open a business. They have started GoBeyond with a vision to […]

Intervistë me Taulant Abazin – Celonis

Celonis është lider në programin e përshpejtimit të performancës së ndërmarrjeve, duke shfrytëzuar fuqinë e teknologjisë së procesit të mining për të ndihmuar organizatat të largojnë fërkimin operacional dhe të […]