Vokshi & Lata

Report Abuse

VOKSHI&LATA Logo

"Vokshi & Lata" është një firmë juridike këshilluese e specializuar në të drejtën civile dhe tregtare, të drejtën e pronësisë intelektuale, të drejtën administrative dhe publike. Ne i shërbejmë një klientelë, të zgjedhur me kujdes të kompanive vendase dhe ndërkombëtare. Ne i ndihmojmë klientët tanë duke vënë në dispozicion ekspertizën, këshillat dhe integritetin tonë ligjor dhe tregtar. Duke e bërë këtë, ne kryejmë një gamë të gjerë funksionesh, e cila fillon me zgjidhje paralegalë të çështjeve gjyqësore në të gjitha nivelet gjyqësore, si dhe me arbitrazhin tregtar. Ne gjithashtu lehtësojmë negociatat, këshillat në procesin e ndërmjetësimit, përfaqësimin në arbitrazh dhe transaksionet ndërkufitare.

Harta

Informacione e kontaktit

Kontaktoni kompaninë