ProCredit Bank

Report Abuse

ProCredit Kosovo Logo

Banka ProCredit është bankë komerciale e orientuar drejt zhvillimit. Ne ofrojmë shërbime cilësore për bizneset e vogla dhe të mesme si dhe për klientët privatë që kanë kapacitet për të kursyer dhe preferojnë të bankojnë përmes kanaleve elektronike. Në operacionet tona ne i përmbahemi një numri të caktuar parimesh bazë: ne vlerësojmë transparencën gjatë komunikimit me klientët tanë, nuk promovojmë kredi konsumuese, jemi të përkushtuar në uljen e ndotjes mjedisore si dhe ofrojmë shërbime të cilat janë të bazuara në gjendjen e çdo klienti si dhe në analizën e shëndoshë financiare.

Harta

Informacione e kontaktit

Kontaktoni kompaninë