Pozhegu Brothers

Report Abuse

POZHEGU BROTHERS Logo

“Pozhegu Brothers” merret me zhvillimin dhe krijimin e patundshmërisë së re rezidenciale dhe komerciale. Orientimi i kompanisë është në krijimin e hapsirave qe jeta e banoreve te jete e sigurt ndaj termeteve, e rresitueshme ndaj akustikes, ekologjike si dhe termoizoluese. Qellimi eshge krijimi i blloqeve urbane rregulloreve teknike te kartes se Athines.

Harta

Informacione e kontaktit

Kontaktoni kompaninë