OneFor Kosovo LLC

Report Abuse

OneFor Logo

ND Group është një kompani private me bazë në Eindhoven, Hollandë.
Fokusi yne është në njerëzit dhe personat prapa investimeve, duke e ditur qe vlerat e vërteta janë në ekipin menaxhues të cilët besojnë dhe i dedikohen biznesit. Ne gjithashtu shikojmë për bashkëpunim afatgjatë, të qëndrueshëm duke e priotirizuar fleksibilitetin , si në vendimmarrje ashtu edhe në përzgjedhjen e investimeve.
Ne mbështesim bizneset e të gjitha madhësive, në të gjitha fazat e rritjes dhe në disa sektorë. Përvoja jonë, si një kompani që operon në rajone sfiduese të botës, do të thotë se ne shikojmë përtej zonës gjeografike të komoditetit të firmave tradicionale të investimeve. Aty ku të tjerët mund të shohin rrezik, ne kemi përvojën të shohim mundësi.

Harta

Informacione e kontaktit

Adresa e-mail
Webfaqja

Kontaktoni kompaninë