KfW Office Prishtina

Report Abuse

KfW Logo

KFW Development Bank ka ndihmuar për Qeverinë Federale Gjermane për të arritur qëllimet e saj në politikën e zhvillimit dhe bashkëpunimin ndërkombëtar për zhvillimin për më shumë se 50 vjet. Në këtë drejtim, ne jemi një bankë me përvojë dhe një institucion zhvillimi me ekspertizë financimi, njohuri të ekspertëve mbi politikën e zhvillimit dhe përvojë shumëvjeçare kombëtare dhe ndërkombëtare. Në emër të Qeverisë Federale Gjermane, dhe kryesisht Ministrisë Federale për Bashkëpunim Ekonomik dhe Zhvillim (BMZ), ne financojmë dhe mbështesim programe dhe projekte që përfshijnë kryesisht aktorë të sektorit publik në vendet në zhvillim dhe ekonomitë në zhvillim - nga konceptimi dhe ekzekutimi i tyre deri te monitorimi sukses. Qëllimi ynë është të ndihmojmë vendet tona partnere të luftojnë varfërinë, të ruajnë paqen, të mbrojnë mjedisin dhe klimën dhe të formojnë globalizimin në një mënyrë të përshtatshme.

Harta

Informacione e kontaktit

Telefon
Adresa e-mail
Webfaqja

Kontaktoni kompaninë