Hoja Consulting

Report Abuse

Hoja Consulting Logo

Hoja është një kompani e konsu-lencës e përkushtuar në ofrimin e një pakete shërbimesh për të ndihmuar individët, ekipet dhe kompanitë të përmbushin potencialin e tyre. Zyrat tona janë të vendosura në kryeqytetin e Kosovës në Prisht-inë. Hoja kryesisht vepron në strukturim dhe menaxhim të kompanive me fokus në fushat më posht: • Burime Njerëzore • Trajnime në Kompetencë • Menaxhimi të ndryshimit (Trans-formim të proceseve dhe strukturës në Kompani/Organizatë) • Hartëzim të proceseve të biznesit Tregjet tona përfshijnë klientë indus-trialë, tregtarë, shëndetësorë, ra-jonalë dhe rezidencialë. Kompania jonë do të jetë në gjendje të ofrojë një paketë shërbimesh që do të na lejojnë të ofrojmë efikasitet nga konceptimi deri në përfundimit.

Harta

Informacione e kontaktit

Kontaktoni kompaninë