Copier Computer Center

Report Abuse

COPIER COMPUTER CENTER Logo

Copier Computer Center është kompania më e rëndësishme në fushën e rimarketingut në Shqipëri. Objektivi i CCC është zgjerimi i tregut që përdor produkte IT-system, duke qenë selektiv në përdorimin e produkteve më cilësore

Harta

Informacione e kontaktit

Telefon
Adresa e-mail
Webfaqja

Kontaktoni kompaninë