CEO – Congress and Event Organization

Report Abuse

CEO Logo

CEO - Congress and Event Organization është e specializuar në Menaxhim të Eventeve e themeluar në vitin 2000 ndërsa nga viti 2013 me zyrë edhe në Gjermani.
CEO vepron me aktivitetet e veta në Kosovë, Shqipëri, Maqedoni të Veriut, Malin e Zi, Bosnje e Hercegovinë, Zvicër, Gjermani dhe Kenya.
Tash e 23 vite, CEO organizon panaire professionale ndërkombëtare, konferenca, seminare etj.

Harta

Informacione e kontaktit

Telefon
Adresa e-mail

Kontaktoni kompaninë