Celonis

Report Abuse

Celonis Logo

Celonis është lider në programin e përshpejtimit të performancës së ndërmarrjeve, duke shfrytëzuar fuqinë e teknologjisë së procesit të xehetarisë për të ndihmuar organizatat të heqin fërkimin operacional dhe të bëhet një ndërmarrje e superfluidizuar. Kompanitë në të gjithë botën, duke përfshirë Siemens, L’Oréal, Uber, Citi, Airbus dhe Vodafone, mbështeten në teknologjinë Celonis për të udhëhequr veprimet dhe drejtuar ndryshimin, duke i kthyer proceset e biznesit në përvoja të jashtëzakonshme dhe duke rezultuar në miliona dollarë të kursyer.

Harta

Informacione e kontaktit

Kontaktoni kompaninë