CACTTUS

Report Abuse

CACTTUS Logo

CACTTUS është kompania udhëheqëse në Kosovë në zgjidhje dhe shërbime në fushën e teknologjisë së informacionit dhe të telekomunikimit. Portofoli ynë i shërbimeve përfshinë: rrjeta dhe telekomunikim, siguri të informacionit, integrime të sistemeve dhe shërbime të Cloud, konsulencë dhe auditim në fushën e TIK-ut, zhvillim softuerik, zgjidhje për biznese, edukim profesional dhe trajnime. Me inxhinierë, specialistë dhe zhvillues shumë të shkathët, të cilët mbajnë certifikime më me renome në industrinë e TIK-ut, ne ofrojmë zgjidhje të gatshme të integruara për klientët tanë. Duke dizajnuar dhe zhvilluar infrastruktura dhe zgjidhje moderne dhe të adaptueshme për klientët tanë, ne ju ndihmojmë atyre që ti drejtojnë operimet e tyre dhe me këtë ta rrisin biznesin e tyre.

Harta

Informacione e kontaktit

Telefon
Adresa e-mail
Webfaqja

Kontaktoni kompaninë