Alb-Architect

Report Abuse

ALB-Architect

Për të qenë të suksesshëm, ne ofrojmë mundësi dhe inkurajim për të ndihmuar njerëzit tanë të arrijnë potencialin e tyre. Ne punojmë me klientët tanë si ekip. Respekti i ndërsjellë siguron bazën e suksesit tonë. Ne i qëndrojmë besnik vlerave tona themelore të cilësisë, ndershmërisë dhe punës së palodhur.Kemi standardet më të larta etike në industri.

ALB-Architect është një biznes i bazuar në besimin që ne vazhdimisht jemi të lidhur me standardet e
larta të shërbimit, cilësisë, vëmendjes personale ndaj klientëve dhe integritetit. Ne jemi proaktiv në
gjetjen e zgjidhjeve për klientët tanë që arrijnë më së miri qëllimet e tyre. Ne e kuptojmë se
marrëdhëniet e qëndrueshme janë gjaku i jetës së biznesit tonë, kështu që ne i kushtojmë vëmendje
personale klientëve tanë duke u përqëndruar në ta si individë.

Pozicionet tona të ndryshme dhe gjithëpërfshirëse të fuqisë punëtore të kompanisë për t'u rritur e rritin praninë tonë në tregjet e larmishme dhe na ndihmon të ndërtojmë qëndrueshmëri marrëdhëniet me njëri-tjetrin, partnerët e industrisë dhe klientët tanë.

Me një staf prej mbi 45 punonjësve, kompania zhvillon rreth 25 projekte çdo vit me rreth 2.3 mil euro qarkullim. Ekipet tona të projektit kanë përjetuar përmirësime në marrëdhëniet e kontraktuesve të ekipit të projektit dhe tregtisë, komunikimit, përcaktimit të fushës, koordinimit, kostos dhe performancës së orarit.

Alb-Architect është një nga kompanitë kryesore që filloi zbatimin e sistemit BIM të ARCHICAD në Kosovë, duke përmirësuar procesin e menagamentit dhe efikasitetin e përgjithshëm të kostos. Në bashkëveprim me koleksionin e gjeodezave GIS, analizën e të dhënave, modelet dixhitale të terrenit si dhe të dhënat satelitore të imazheve në kohë reale, Alb-Architect garanton zgjidhje të azhurnuara për nevojat dhe kërkesat e klientit të saj. Fuqia jonë bashkëkohore është aftësia për të sjellë qasje të ndryshme inxhinierike dhe projekte në dialog, duke i përzier ato në një paradigmë multidisiplinare që mbështet DESIGN 4.0 sot. Kombinimi i këtyre aspekteve, ne synojmë të hartojmë propozime teknike për secilën disiplinë inxhinierike në një zgjidhje përfundimtare.

Harta

Informacione e kontaktit

Kontaktoni kompaninë