Business Anti-Corruption-Code

Instituti Riinvest, me mbështetjen e USAID-KMI, lansoi Koalicionin Kundër Korrupsionit dhe bashkë me Asociacionet e Bizneseve në Kosovë, më 26 Mars nënshkruan Kodin e Bizneseve Kundër Korrupsionit.

Në ceremoninë e nënshkrimit mori pjesë edhe drejtoresha ekzekutive e OEGJK-së, znj. Nora Hasani, e cila theksoi rëndësinë e këtij kodi për komunitetin e biznesit në Kosovë, me anë të të cilit promovohet përdorimi i standardeve të larta etike dhe zbatimi i praktikave të shëndosha të të bërit biznes.

Ndër të tjera, Kodi i Bizneseve Kundër Korrupsionit përmban edhe dispozita për sinjalizuesit, integritetin e sektorit privat dhe sponzorizimet, të cilat janë tejet të rëndësishme në afrimin e bizneseve kosovare me ato evropiane.

NA VIZITONI

Zyra e OEGJK-së:

Icon Tower (Kati 9)
Icon Tower, 10000 Prishtinë, Kosovë

E hënë - e premte: 08:00 - 17:00
Na kontaktoni për të caktuar terminin tuaj.

NA NDIQNI NË