Sie suchen nach jungen, hochqualifizierten Nachwuchskräften und möchten sie frühzeitig für Ihre Tochterunternehmen in den Ländern des Westlichen Balkans und insbesondere Kosovo binden?

Das Stipendienprogramm der Deutschen Wirtschaft bietet Ihrem Unternehmen eine ausgezeichnete und unkomplizierte Möglichkeit, hochqualifizierte Nachwuchskräfte aus Südosteuropa für einen späteren Einsatz innerhalb Ihrer Tochtergesellschaften oder für Ihren Partner in der Region zu gewinnen.   Seit 2003 fördert das Stipendienprogramm der Deutschen Wirtschaft die Weiterbildung junger Fachkräfte aus Albanien, Bosnien und Herzegowina, Kosovo, Kroatien, Montenegro, Nordmazedonien…

Përmirësimi i klimës së biznesit – Rritja e investimeve

Oda Ekonomike Gjermano-Kosovare (OEGJK), publikoi Studimin e Politikave “Përmirësimi i klimës së biznesit – Rritja e investimeve”.   Studimi është realizuar nga ekspertët e German Economic Team në bashkëpunim me Odën Ekonomike Gjermano-Kosovare dhe REX Consulting.   Ky studim ofron propozime për reforma në përmirësimin e klimës së të bërit biznesit në Kosovë, nga këndvështrimi i bizneseve…

 

The Western Balkans Purchasing Initiative is organized by the Federal Association for Materials Management, Purchasing and Logistics (BME) and the AHKs of the Western Balkans region on behalf of the Federal Ministry of Economics and Climate Action (BMWK).

The core of this event is B2B matchmaking, where German buyers meet selected suppliers from the Western Balkan countries (Croatia, Bosnia-Herzegovina, Slovenia, Serbia, North Macedonia, Montenegro, Albania and Kosovo). 52 German buyers have registered for this event. At the end of the selection process, all buyers registered by the BME receive an overview of the potential suppliers and an individual selection that suits their company. Apply for B2B meetings with German companies and increase your export!

For Kosovo, please contact info@oegjk.org +383 38 600 880

 

Subex is a platform for cooperation opportunities and B2B meetings with German companies operating in the region, as well as companies from the countries of the Western Balkans, from the light industry (metal, plastic, wood, food and beverage, textile industry) and the ICT sector.

You can attend as a potential buyer or supplier to this event, and you also have the opportunity to rent an exhibition booth with 20% discount, if you are a KDWV member.

For more information, visit the info pager: https://subex-b2b.com/

For Kosovo, please contact info@oegjk.org +383 38 600 880

Oda Ekonomike Gjermano-Kosovare nënshkruan Memorandum të Mirëkuptimit me UN Women Kosova

    Sot u nënshkrua Memorandumi i Mirëkuptimit në mes të Odës Ekonomike Gjermano-Kosovare dhe UN Women Kosova.   Znj. Nora Hasani, Drejtoreshë Ekzekutive e OEGJK-së dhe znj. Vlora Tuzi Nushi, Shefe e Zyrës së UN Women në Kosovë theksuan se përmes këtij memorandumi synohet forcimi i kapaciteteve të OEGJK-së për të promovuar barazinë gjinore…

 

 

Oda Ekonomike Gjermano-Kosovare në bashkëpunim me Odën e Jashtme Gjermane në Shkup dhe Shoqatën Gjermane të Industrisë dhe Tregtisë në Shqipëri (DIHA) ka përpiluar një analizë të tregut për energjiën e ripërtërtishme me fokus në energji solare, të erës dhe hidro-energji në Kosovë. Kjo analizë i shërben komunitetit të bizneseve gjermane, për të treguar mundësitë e investimit në fushën e energjisë së ripërtëritshme në Kosovë. Gjatë bisedave me ekspertë dhe ndërmarrës kosovarë që operojnë në këtë fushë është treguar potencial dukshëm i madh për prodhimin e energjisë me ere dhe atë solare, potencial ky që mund të fuqizohet në mënyrë që të ndihmohet në ngritjen e kapaciteve të prodhimit të energjisë elektrike në përgjithësi si dhe uljen e prodhimit të energjisë me termocentrale, përmes të cilës aktualisht furnizohet 86 % e Kosovës me energji elektrike.

Zielmarktanalyse – Erneuerbare Energien

 

Në kuadër të Green and Digital Week, u publikua analiza e hartuar në bashkëpunim të OEGJK-së me Institutin Riinvest, EBRD dhe Pro Credit Bank.

 

Raporti flet për rritjen e kapaciteteve konkurruese përmes digjitalizimit të proceseve të biznesit në Kosovë dhe mënyrat se si do të duhet lehtësuar dhe avancuar politikat dhe veprimet drejt digjitalizimit të proceseve të biznesit për komunitetin e NVM-ve në Kosovë.

Për të lexuar analizën klikoni këtu (vetëm në gjuhën anglze):

Digital capacities on manufacturing sector in Kosovo