PËRMIRËSIMI I KLIMËS SË BIZNESIT – RRITJA E INVESTIMEVE

Studimi është realizuar nga ekspertët e German Economic Team në bashkëpunim me Odën Ekonomike Gjermano-Kosovare dhe REX Consulting.

Ky studim ofron propozime për reforma në përmirësimin e klimës së të bërit biznesit në Kosovë, nga këndvështrimi i bizneseve gjermane që operojnë në Kosovë. Studimi është realizuar nga ekspertët e German Economic Team në bashkëpunim me Odën Ekonomike Gjermano-Kosovare dhe REX Consulting.

NA VIZITONI

Zyra e OEGJK-së:

Icon Tower (Kati 9)
Icon Tower, 10000 Prishtinë, Kosovë

E hënë - e premte: 08:00 - 17:00
Na kontaktoni për të caktuar terminin tuaj.

NA NDIQNI NË