Sektori i përpunimit i produkteve ushqimore

Kosova është vendi me popullsinë më të re në Evropë. Më shumë se 70 përqind e popullsisë së saj janë nën moshën 35 vjeç, ka përbërjen demografike për të cilën ëndërron çdo vend. Përmes Marrëveshjes së Stabilizim Asociimit, Kosova ofron qasje të lirë në tregun e BE -së, dhe kosto të ulët të punës në krahasim me Evropën Qendrore dhe Lindore, por edhe në krahasim me vendet fqinje, për shkak të një popullsie të re. 

Kosova ka koncentrimin më të lartë të folësve gjermanë në botë, pas vendeve të DACH (Gjermania, Austria dhe Zvicra). 

Niveli i lartë i aftësive gjuhësore në mesin e fuqisë punëtore të Kosovës është një nga përparësitë kryesore konkurruese të vendit ndaj konkurrentëve të tij rajonal. 28.2% e popullsisë flet një gjuhë të huaj dhe 15.9% më shumë se një gjuhë të huaj. 

Industria e ushqimit përfshin llojet të ndryshme të produkteve ushqimore, të cilat janë: mishi, mielli, qumështi, vaji, sheqeri, pemë dhe perime të ndryshme etj. Kosova ka potencial të madh për zhvillimin e këtij sektori duke u bazua me një reliev të pasur me toka të bollshme pjellore për kultivimin e produkteve bujqësore, dhe për këtë arsye investitorët kanë mundësi të mëdha për të investuar në industrinë e përpunimit të ushqimit. 

Nën sektori i “Prodhimit të Produkteve Ushqimore” në punësim merr pjesë me 25.03%, ndërsa në numër të ndërmarrjeve me 24.43% dhe në qarkullim vjetor me 23.57%. Në eksportin e përgjithshëm Prodhimi i Produkteve Ushqimore, merr pjesë me 5.9%; ndërsa në importin e përgjithshëm Prodhimi i Produkteve Ushqimore, merr pjesë me 12.4%. Në vitin 2021, ndryshimi te nën sektori i Produkteve Ushqimore, në pesë treguesit e analizuar ka shënuar rritje në: numrin e ndërmarrjeve 6.79%, punësim 22.53%, qarkullim 47.57%, eksport 33.04 % dhe në import 24.51%, krahasuar me vitin 2020. 

Më shumë informacion në lidhje me industrinë e produkteve ushqimore të Kosovës mund të gjenden në raportin e hollësishëm të disponueshëm në linkun më poshtë: 

https://mint.rks-gov.net/desk/inc/media/800B1A0D-657C-4CA4-9256-D090C2AD7F7E.pdf 

NA VIZITONI

Zyra e OEGJK-së:

Icon Tower (Kati 9)
Icon Tower, 10000 Prishtinë, Kosovë

E hënë - e premte: 08:00 - 17:00
Na kontaktoni për të caktuar terminin tuaj.

NA NDIQNI NË