RailTrans

Report Abuse

RAILTRANS Logo

Railtrans Sh.p.k është kompani private e krijuar në vitin 2008 me qëllim kryesor të saj të ofroj shërbime logjistike të transportit ndërkombëtar të mallrave.

Filllimisht e orinentuar në organizimin e transportit hekurudhor të mallrave, por me kohë është zgjeruar në të gjitha format e transportit duke arritur të ofrojë paket të plotë të shërbimeve logjsitike dhe transportuese.

Harta

Informacione e kontaktit

Telefon
Adresa e-mail

Kontaktoni kompaninë