WebHelp

Report Abuse

WebHelp Logo

IQ to Link – Dega në Kosovë është një kompani gjermane që udhëheqë disa qendra produksioni në Kosovë, me qendrën e parë në Prishtinë dhe degët tjera në Prizren dhe Mitrovicë. Qëllimi i Kompanisë është të ofroj shërbim të konsumatorëve për p.sh. kompani gjermane. Thirrjet e konsumatorëve gjerman drejtohen për në Kosovë nëpërmjet sistemit telefonik duke shfrytëzuar cloud të internetit. Kërkesat e konsumatorëve të klientëve të IQ to Link kryesisht përfshijnë procese, siç janë porositë, kontrata, informacione, sqarime për llogaritjet, ankesa dhe korrigjime. Vizioni & Misioni është: “Për të arrit caqet duhet arritur njerëzit”. Të gjitha stazat e bashkëjetesës përbëhen nga bashkëpunimi i njerëzve. Në rend të parë janë konsumatorët të cilët janë të sukseshëm përshkak të punës së shkëlqyer të agjentëve tanë në IQ to Link. Kjo marrëdhënie na jep mundësinë që ne të krijojm vende të punës të qëndrueshme në mes të Evropës juglindore dhe nëpërmjet kësaj të krijojm siguri dhe rritje. Ne njihemi për vlerat siq janë ndershmëri, drejtësi dhe besnikëri. Në bazë këtyre ne dëshirojm të jemi punëdhënësi numër një në rajon dhe një fuqi e zhvilluar për konsumatorët tanë. Punëtorët tanë janë të pasionuar dhe të motivuar që të përmbushin caqet e konsumatorëve. Ne marrim përgjegjësi për cilësi nëpërmjet trajnimëve dhe angazhimëve të përvetësuara. Çdo punëtorë është i vetëdijshëm që ai jap një kontribut të rëndësishëm për suksesin e kompanisë sonë IQ-to-Link. Ne qëndrojmë së bashku për suksesin tonë dhe kujdesemi për njëri-tjetrin për të ruajtur një kulturë tolerance dhe kënaqësi mbi suksesin tonë të përbashkët.

Harta

Informacione e kontaktit

Kontaktoni kompaninë