Asociation “Loyola-Gymnasium”

Report Abuse

Loyola Logo

Shoqata mbështetëse Asociacioni "Loyola-Gymnasium" (ALG) u themelua si një person juridik në Prishtinë në dhjetor 2003 dhe u regjistrua si një organizatë joqeveritare (OJQ) me UNMIK-un më 19 janar 2004. Më 8 shkurt 2005, organizatës iu dha Statusi i Përfitimit Publik (PBS) nga Ministria e Punëve Publike. Qëllimi i shoqatës është të promovojë mësimin dhe arsimin në nivelin më të lartë dhe kështu të mbështesë të rinjtë në Kosovë. Kjo përfshin përgatitjen e të rinjve kosovarë për konkurrencën evropiane dhe integrimin e tyre të duhur në fushat e arsimit dhe shkencës, si dhe promovimin e një kuptimi të përshtatshëm për moshën e kulturës, shkencës dhe arteve.
ALG përbëhet nga tre qendra arsimore: Shkolla Fillore Loyola në qendër të qytetit, Shkolla e Mesme Loyola - arsimi i mesëm i ulët dhe i lartë në veri të Prizrenit, dhe Qendra e Trajnimit Profesional Loyola -Profesionale.
Me krijimin e një qendre profesionale, në bashkëpunim me kompanitë dhe me mbështetjen e qeverisë kosovare, ne duam të japim një kontribut domethënës për t'u ofruar profesionistëve të rinj në vend një arsim bazë solid dhe, mbi të gjitha, perspektiva të karrierës.

Harta

Informacione e kontaktit

Kontaktoni kompaninë