Recura SH.A

Report Abuse

RECURA Logo

RECURA sh.a. është një ofrues i shërbimeve këshilluese që përqendrohet në ofrimin e shërbimeve të këshillimit biznesor, financiar dhe të menaxhimit në Kosovë, Shqipëri dhe Maqedoni.
RECURA sh.a. është e përberë nga ekspertë të financave, ekonomisë, biznesit dhe menaxhimit, të arsimuar në shkollat më të mira të biznesit në Mbretërinë e Bashkuar dhe SHBA, si dhe me përvojë të gjatë në Kosovë dhe ndërkombëtarisht. Portofoli i shërbimeve të klientit dhe këshillimit të RECURA sh.a. përmban një gamë të gjerë të njohurive dhe përvojave në sektorin privat dhe publik.

Harta

Informacione e kontaktit

Telefon
Adresa e-mail
Webfaqja

Kontaktoni kompaninë