GreenSteam

Report Abuse

GreenSteam Logo

GreenSteam është kompani e specializuar në ofrimin e shërbimeve profesionale të pastrimit. Duke qenë kompania më inovative në treg dhe e fokusuar në ofrimin e shërbimeve të kualitetit të lart. Ne jemi të angazhuar për krijimin dhe ruajtjen e shërbimeve ekologjike, të njohur veçanërisht për cilësinë dhe kualitetin e shërbimeve, me një ekip shumë profesional dhe të besueshëm në shërbim të klientëve tanë. Teknologjia moderne dhe pro-mjedisore, shërbimet inovative dhe kualitative, shpejtësia, fleksibiliteti, bashkëpunimi ekskluziv me kompanitë me prestigjioze ndërkombëtare në sektorin e pastrimit, janë vetëm disa nga atributet që e bëjnë kompaninë Green Steam të jetë unike në treg.

Aktivitetet kryesore të GreenSteam përfshinë:
1. Shërbimet e Pastrimi dhe Kozmetikës së Automjeteve – Car Care
2. Shërbimet për pastrimin e objekteve shtëpiake
3. Shërbimet për pastrimin e objekteve afariste/biznesore/institucioneve
4. Shërbimet për mirëmbajtje/Higjienë

Harta

Informacione e kontaktit

Kontaktoni kompaninë