Roli i SDG në transformimin e kompanive

OEGJK ka publikuar së fundmi një shkrim me titullin "Roli i SDG në transformimin e kompanive". Në këtë publikim, vlerësohet rëndësia e qëllimeve të zhvillimit të qëndrueshëm (SDG) në transformimin e kompanive. Analizohet se si kompanitë, duke integruar SDG-të në strategjitë e tyre të biznesit, mund të arrijnë jo vetëm pasoja pozitive shoqërore dhe mjedisore, por edhe avantazhe ekonomike afatgjata. Publikimi ofron shpjegime dhe studime rasti që ilustrojnë se si QDHN-të mund të shërbejnë si parime udhërrëfyes për veprimtari biznesore të përgjegjshme dhe si mund të kontribuojnë në promovimin e një zhvillimi të qëndrueshëm.

NA VIZITONI

Zyra e OEGJK-së:

Icon Tower (Kati 9)
Icon Tower, 10000 Prishtinë, Kosovë

E hënë - e premte: 08:00 - 17:00
Na kontaktoni për të caktuar terminin tuaj.

NA NDIQNI NË