Kosova është vendi me popullsinë më të re në Evropë. Më shumë se 70 përqind e njerëzve të saj janë nën moshën 35 vjeç, ka përbërjen demografike për të cilën ëndërron çdo vend. Përmes Marrëveshjes së Stabilizim Asociimit, Kosova ofron qasje të lirë në tregun e BE -së, dhe kosto të ulët të punës në krahasim me Evropën Qendrore dhe Lindore, por edhe në krahasim me vendet fqinje, për shkak të një popullsie të re.

Kosova ka koncentrimin më të lartë të folësve gjermanë në botë, pas vendeve të DACH (Gjermania, Austria dhe Zvicra).

Niveli i lartë i aftësive gjuhësore në mesin e fuqisë punëtore të Kosovës është një nga përparësitë kryesore konkurruese të vendit ndaj konkurrentëve të tij rajonalë. 28.2% e popullsisë flet një gjuhë të huaj dhe 15.9% më shumë se një gjuhë të huaj.

Nën-sektori i prodhimit të metaleve karakterizohet nga një grup i vogël ndërmarrjesh të mëdha (industritë tradicionale të zhvilluara në Kosovë para viteve 1990, shumica e të cilave tashmë janë privatizuar), të cilat përbëhen nga prodhimi, eksportet dhe punësimi. Ndërmarrjet e këtij nën-sektori shfrytëzojnë burimet e pasura të Kosovës me xehe metalike (p.sh. nikel) për të prodhuar metale bazë që zakonisht eksportohen, prodhimin e produkteve finale (tuba çeliku, radiatorë të nxehtësisë, produkte çeliku të galvanizuar, etj.).

Në këtë nënsektor, numri më i madh i ndërmarrjeve të regjistruara janë ndërmarrjet mikro dhe të vogla, shumica e të cilave merren me prodhimin e konstruksioneve metalike dhe produkteve të përdorura në industrinë e ndërtimit. Gjithashtu, një numër i madh i ndërmarrjeve kanë prodhimin e komponentëve metalikë, përmes aktivitetit të përpunimit të metalurgjisë pluhur, trajtimin dhe veshjen e metaleve, dhe prodhimin e produkteve të metaleve të çmuara, fijeve dhe aluminit. Për sa i përket vlerës së produktit-treg, aktiviteti më i rëndësishëm është ai i përpunimit të ferronikelit, i ndjekur nga produktet e hekurit dhe çelikut të përdorimit final.

Ekzistojnë disa stimuj që synojnë mbështetjen e prodhuesve vendas dhe të cilët janë të rëndësishëm edhe për kompanitë prodhuese të metaleve, të tilla si përjashtimi i mallrave nga taksa doganore. Stimuli më i rëndësishëm në këtë drejtim është detyrimi doganor 0% për importet e makinerive dhe lëndëve të para të destinuara për përpunim të mëtejshëm nga kompanitë prodhuese.

Në vitin 2019, nënsektori “Prodhimi i metaleve” kishte 93 ndërmarrje me 1,110 punonjës dhe një qarkullim vjetor prej 90.55 milion euro. Në vitin 2019, ky nënsektor ka regjistruar një rritje të punësimit me 5.58% dhe qarkullim me 96.12%, ndërsa numri i ndërmarrjeve është ulur me 6.06%, krahasuar me vitin 2018.

Eksporti në nënsektorin “Prodhimi i metaleve” është rritur në vitin 2019 me 20.17% ndërsa në vitin 2018 me 24.21%, krahasuar me një vit më parë. Ky nënsektor, në vitin 2019, ka regjistruar një rritje të importeve me vetëm 0.24%, dhe një rritje me 28.24% në 2018, krahasuar me një vit më parë.

Nga numri i përgjithshëm i ndërmarrjeve të Sektorit-C, nënsektori “Prodhimi i metaleve” ka pjesëmarrje prej 0.33% të ndërmarrjeve eksportuese, ndërsa brenda këtij nënsektori, 16.13% nga 93 ndërmarrje janë ato eksportuese.

Më shumë informacion në lidhje me industrinë metalike të Kosovës mund të gjenden në raportin e hollësishëm të disponueshëm në linkun më poshtë:

Burimi

 

 

Përgjegjësia mbi mohimin:

Ne nuk jemi përgjegjës për përmbajtjen e faqeve të internetit që arrihen përmes një linqeve elektronike / ndërlidhëse elektronike. Ne shprehimisht nuk e miratojmë përmbajtjen e kësaj faqe në internet si tonën dhe prandaj nuk mund të garantojmë korrektësinë, plotësinë dhe disponueshmërinë e përmbajtjes. Në veçanti, ofruesi i faqes së internetit është përgjegjës për dëmin që vjen nga përdorimi ose mos përdorimi i një informacioni të tillë, dhe jo personi që thjesht i referohet publikimit përkatës përmes linqeve.