Testimonials

OEGJK është një partner interesant dhe i rëndësishëm për ne në krijimin e kontakteve me klientët e rinj që eksportojnë në Gjermani. Ngjarjet dhe eventet rrjetëzuese të OEGJK-së janë bërë pjesë integrale e kalendarit tonë.

                   

 

DHL Kosova

Puna e OEGJK-së është shumë e vlefshme për bashkëpunimin gjermano-kosovar. Me mbështetjen e Odës Ekonomike Gjermano-Kosovare themeluam një degë të ELEN në Gjermani.

 

                   

 

Elen Gmbh – Germany

OEGJK gjithmonë ka qenë dhe është aktive në përkrahjen e anëtarëve të saj. Vlen të ceket angazhimi i madh në sektorin e automobilistikes, të cilit i përkasim ne. Gjithmonë i kemi dyert e hapura për shtjellim të problemeve.

                   

 

BAKI AUTOMOBILE

LOBBYING

NETWORKING

CAPACITY BUILDING

Informatat dhe KNOW-HOW

Pse të anëtarësoheni

OEGJK përpiqet që gjithmonë të sjellë informacione sa më aktuale në shërbim për anëtarët e saj, në veçanti, në lidhje me ekonominë/tregun, duke mundësuar krijimin e një komunikimi të ndërsjellë ndërmjet ndërmarrjeve e institucioneve, me të vetmin qëllim që të krijohen korporata të përbashkëta gjermano-kosovare.

OEGJKja ka të hapur portën për të gjitha ndërmarrjet Kosovare e Gjermane, të çfarë do lloj profili të jenë ato. Mundëson informimin e ofron sqarime në lidhje me investimet e mundshme, e në mënyre të drejtpërdrejte sqaron gjasat e suksesit si ne tregun kosovar po edhe në atë gjermanë.

Shfaq më shumë

Anëtarët Premium