Testimonials

Die KDWV ist für uns ein interessanter und wichtiger Partner bei der Anbahnung von Kontakten zu neuen Kunden, die nach Deutschland exportieren. Die Veranstaltungen und Neworking-Events der KDWV sind nun ein fester Bestandteil unseres Businesskalenders.

                   

 

DHL Kosova

Die Arbeit der KDWV ist sehr wertvoll für die deutsch-kosovarische Zusammenarbeit. Durch die Unterstützung der KDWV haben wir eine Niederlassung von ELEN in Deutschland gründen können.

 

                   

 

Elen Gmbh – Germany

Die KDWV war und ist immer aktiv bei der Unterstützung seiner Mitglieder. Das große Engagement im Automobilsektor, dem wir angehören, ist erwähnenswert. Bei der KDWV stoßen wir immer auf offene Türen, um unsere Probleme anzusprechen.

                   

 

 

BAKI AUTOMOBILE

LOBBYING

NETWORKING

CAPACITY BUILDING

Informatat dhe KNOW-HOW

Pse të anëtarësoheni

OEGJK përpiqet që gjithmonë të sjellë informacione sa më aktuale në shërbim për anëtarët e saj, në veçanti, në lidhje me ekonominë/tregun, duke mundësuar krijimin e një komunikimi të ndërsjellë ndërmjet ndërmarrjeve e institucioneve, me të vetmin qëllim që të krijohen korporata të përbashkëta gjermano-kosovare.

OEGJKja ka të hapur portën për të gjitha ndërmarrjet Kosovare e Gjermane, të çfarë do lloj profili të jenë ato. Mundëson informimin e ofron sqarime në lidhje me investimet e mundshme, e në mënyre të drejtpërdrejte sqaron gjasat e suksesit si ne tregun kosovar po edhe në atë gjermanë.

Shfaq më shumë

Anëtarët Premium