Me datë 30.04  Drejtoresha e OEGJK-s ë, Nora Hasani  mbajti një  takim virtual me presidentin e Shoqatës German Mittelstand, z. Keck.

Drejtoresha e OEGJK-së e informojë shoqatën rreth Kosovës si vend për investime dhe për anëtarët e saj.

Gjatë bisedës u diskutuan modalitetet e  bashkëpunimit në organizimin e takimeve B2B.