Me datë 08.07. u mbajt takimi i parë i grupit punues për transportin ndërkombëtar rrugor ku pjesëmarrës ishin anëtarë të Odës Ekonomike Gjermano-Kosovare.

Gjatë takimit u diskutua për gjendjen aktuale të transportit rrugor të mallrave; sfidat që përcjellin këtë sektor dhe mundësitë për avancimin e këtij sektori.