Taksat & Tatimet

Oda Ekonomike Gjermano-Kosovare gëzon reputacion dhe ka krijuar partneritet me institucionet relevante në Republikën e Kosovës, ndër të cilat numërojmë edhe Administratën Tatimore të Kosovës dhe Doganën e Kosovës.

Përmes këtij grupi punues ekspertët financiar të kompanive anëtare japin rekomandime të vlefshme për legjislacionin tatimor të Kosovës.

Kryesuesi i klasterit

Engjëll Ujkani

AGROBUTRINTI

Anëtarët i klasterit

Na kontaktoni