MODELET E REDUKTIMIT TË KONSUMIT TË ENERGJISË NË NDËRTESAT E BANIMIT

Raporti paraqet mundësitë dhe sfidat e përdorimit të eficiencës së energjisë në ndërtesat e banimit, respektivisht sfidat e tregut për sektorin privat në sektorin e energjisë së pastër në Kosovë, por në të njëjtën kohë edhe potencialin që ofron ky sektor.

NA VIZITONI

Zyra e OEGJK-së:

Icon Tower (Kati 9)
Icon Tower, 10000 Prishtinë, Kosovë

E hënë - e premte: 08:00 - 17:00
Na kontaktoni për të caktuar terminin tuaj.

NA NDIQNI NË