Green and Digital Week

Oda Ekonomike Gjermano-Kosovare (OEGJK) organizon edicionin e parë të “Green and Digital Week” nga data 12-16 shtator 2022, në Prishtinë.

Pjesëmarrja në të gjitha eventet është pa pagesë dhe përfshin program 4-ditor, me fokus në temat e digjitalizimit të ndërmarrjeve dhe shërbimeve, si dhe potencialit të energjisë së ripërtëritshme.

Gjatë kësaj jave OEGJK do të publikojë tri studime.  

Kush mund të marrë pjesë? Anëtarë të OEGJK-së, përfaqësues të sektorit publik dhe privat.

Në eventet që do të mbahen nga 12-16 shtator 2022 -  i ftojmë që të marrin pjesë në veçanti studentët dhe anëtarët e organizatave rinore.

NA VIZITONI

Zyra e OEGJK-së:

Icon Tower (Kati 9)
Icon Tower, 10000 Prishtinë, Kosovë

E hënë - e premte: 08:00 - 17:00
Na kontaktoni për të caktuar terminin tuaj.

NA NDIQNI NË