Energjia e ripërtëritshme

Për dekada me radhë, furnizimi me energji elektrike në Kosovë po mbështetej vetëm në disa njësi të termocentraleve me linjit dhe në importin e sasive shtesë të nevojshme të energjisë nga vendet fqinje. Sidoqoftë, viteve të fundit ka pasur disa ndryshime pozitive dhe zhvillim dhe duket se vendi ka ndërmarrë sfidën e mbështetjes në energji të ripërtëritshme në të ardhmen, çdo ditë e më shumë.

Klasteri për Energji të Ripërtëritshme synon të stimulojë krijimin e vlerave të qëndrueshme duke promovuar inovacionin, rritjen e prodhimit dhe përdorimin efikas të energjisë së ripërtëritshme dhe teknologjive të lidhura me to.

Kryesuesi i klasterit

Shaqir Elezaj

CTA Sh.p.k.

Anëtarët i klasterit

Na kontaktoni