E-Commerce

Tregtia elektronike/E-commerce është një industri me rritje të shpejtë. Kjo rritje është nxitur nga përdorimi në rritje i telefonave inteligjentë dhe internetit, të cilat i kanë bërë blerjet online më të aksesueshme dhe të përshtatshme për konsumatorët.

Është e rëndësishme të theksohet se sektori i e-commerce në Kosovë ende ka sfida, përfshirë sigurinë online, pagesat dhe konkurrencën.

Megjithatë, me përkushtim të vazhdueshëm dhe investime, tregtia elektronike në Kosovë ka potencial të rritet dhe të kontribuojë në ekonominë vendase.

Në kuadër të këtij klasteri ne jemi të përkushtuar që të adresojmë të gjitha sfidat dhe të avokojmë për kompanitë anëtare të OEGJK-së.

Kryesuesi i klasterit

Artan Metaj

DHL 3-PLOG

Anëtarët i klasterit

Na kontaktoni