Kosova është vendi me popullsinë më të re në Evropë. Më shumë se 70 përqind e njerëzve të saj janë nën moshën 35 vjeç, ajo ka përbërjen demografike për të cilën ëndërron çdo vend. Përmes Marrëveshjes së Stabilizim Asociimit, Kosova ofron qasje të lirë në tregun e BE -së dhe kosto të ulët të punës në krahasim me Evropën Qendrore dhe Lindore, por edhe në krahasim me vendet fqinje, për shkak të një popullsie të re.

 

Kosova ka koncentrimin më të lartë të folësve gjermanë në botë, pas vendeve të DACH (Gjermania, Austria dhe Zvicra).

 

Niveli i lartë i aftësive gjuhësore në mesin e fuqisë punëtore të Kosovës është një nga përparësitë kryesore konkurruese të vendit ndaj konkurrentëve të tij rajonal. 28.2% e popullsisë flet një gjuhë të huaj dhe 15.9% më shumë se një gjuhë të huaj.

 

Në Kosovë, aktualisht janë 111 ndërmarrje private të angazhuara në prodhimin e tekstilit me 629 punonjës dhe një vlerë qarkullimi prej 15.38 milion euro. Shumica e tyre janë prodhues të produkteve përfundimtare. Në këtë nënsektor ka hapësirë ​​të konsiderueshme për investitorët.

 

Produktet e tekstilit nga Kosova kryesisht eksportohen në vendet e BE -së dhe vendet e CEFTA -s.

 

Eksportet në nënsektorin “Prodhimi i Tekstilit”, në vitin 2019, u rritën me 28.34%, ndërsa në vitin 2018, pati një rënie prej 1.11%, krahasuar me vitin 2017.

 

Nga numri i përgjithshëm i ndërmarrjeve të Sektorit-C, ka 0.29% ndërmarrje eksportuese në nënsektorin “Prodhimi i Tekstilit”, ndërsa brenda këtij nënsektori, nga 111 ndërmarrje, 11.71% janë eksportuese.

 

Më shumë informacion në lidhje me industrinë e tekstilit të Kosovës mund të gjenden në raportet e hollësishme të disponueshme në linqet më poshtë:

 

Burimi 1

Burimi 2

Burimi 3

 

 

Përgjegjësia mbi mohimin:

Ne nuk jemi përgjegjës për përmbajtjen e faqeve të internetit që arrihen përmes një linqeve elektronike / ndërlidhëse elektronike. Ne shprehimisht nuk e miratojmë përmbajtjen e kësaj faqe në internet si tonën dhe prandaj nuk mund të garantojmë korrektësinë, plotësinë dhe disponueshmërinë e përmbajtjes. Në veçanti, ofruesi i faqes së internetit është përgjegjës për dëmin që vjen nga përdorimi ose mos përdorimi i një informacioni të tillë, dhe jo personi që thjesht i referohet publikimit përkatës përmes linqeve.