OEGJK dhe MDA kanë arritur marrëveshje

OEGJK dhe MDA kanë arritur marrëveshje e cila ka për qëllim rritjen e cilësisë së shërbimeve në mbështetje të eksportit të anëtarëve (mallra dhe shërbime). OEGJK dhe MDA synojnë që të lehtësojnë procesin e Eksportit dhe Inteligjencës së Tregut të Jashtëm.

Rreth këtij shërbimi OEGJK dhe MDA mbajtën një takim informues online për kompanitë anëtare.

Për t’u informuar rreth shërbimit na kontaktoni në info@oegjk.org