Ky studim pasqyron efektin e COVID-19 në bizneset kosovare konkretisht sektorin privat, duke marrë parasysh realitetin e tyre para pandemisë, gjatë pandemisë dhe pritjet e tyre për të ardhmen e afërt mbi treguesit thelbësorë.

Në kuadër të këtij studimi janë pyetur 1378 ndërmarrje prej 20 sektorëve të ndryshëm në 7 regjione të Kosovës.

Studimi është mbështetur nga Projekti Youth, Employment and Skills nga qeveria gjermane në Kosovë (GIZ) dhe është hartuar nga anëtarët të komunitetit të TLP Alumni Associacion.

Për më shumë mund të lexoni këtu.