OEGJK

Oda Ekonomike Gjermano – Kosovare

OJQ

 

Rr. Tirana, Icon Tower,kati 9-të
10000, Prishtinë
Kosovo

Tel.: +383 (0) 38 660 800

E-Mail: info@oegjk.org

Drejtoresha menaxhuese dhe përgjegjësja e përmbajtjes:
Nora Hasani
Numri i regjistrimit: 5114034-6
OEGJK nuk i nënshtrohet obligimit të TVSH-së.

Koncepti, Dizajni dhe Realizimi Teknik

Adaptiv-IT

Ndryshimet teknike dhe mirëmbajtja vjetore 

Open Spatial Information Network – OpS-IN

Fotografitë në slider-in e Homepage: 

Arben Llapashtica

Kushtet e përdorimit
Përmbajtja e kësaj webfaqe hulumtohet dhe zbatohet me kujdesin maksimal. Gabimet në procesin e përpunimit nuk mund të përjashtohen. Ju lutemi dërgoni informacione dhe korrigjime në info@oegjk.org

Përgjegjësia për korrektësinë, plotësinë dhe aktualitetin e kësaj faqe interneti nuk mund të pranohet pavarësisht ekzaminimit të kujdesshëm. Oda Ekonomike Gjermano – Kosovare nuk pranon asnjë përgjegjësi për dëmet ose pasojat e mundshme që rrjedhin nga përdorimi i drejtpërdrejtë ose indirekt i përmbajtjes së ofruar.

OEGJK është përgjegjëse sipas ligjeve të përgjithshme, si ofrues i përmbajtjes për përmbajtjen e vet, të cilën e vë në dispozicion për përdorim. Referencat e kryqëzuara (lidhjet e jashtme) duhet të dallohen nga përmbajtjet e tyre në përmbajtjet e mbajtura nga ofruesit e tjerë. Këto përmbajtje të palëve të treta nuk vijnë as nga OEGJK dhe OEGJK nuk e ka as mundësinë të ndikojnë në përmbajtjen e faqeve të palëve të treta. Përmbajtja e faqeve të jashtme, në të cilat referohet OEGJK me anë të lidhjeve, nuk pasqyrojnë opinionin e OEGJK-së, por janë thjeshtë për informacionin dhe përfaqësimin e lidhjeve. OEGJK nuk mban përgjegjësi për përmbajtjen e palëve të treta, të cilave ajo thjesht u referohet në kuptimin e lartpërmendur. Përgjegjësia qëndron vetëm me ofruesin e përmbajtjes.

Google Analytics
Ne përdorim Google Analytics për të vlerësuar trafikun sipas kushteve të Google Inc. Përdoruesit e faqeve tona e pranojnë këtë me vizitën e tyre në faqen tonë të internetit. Kushtet janë në dispozicion këtu.

Copyright © 2017, Oda Ekonomike Gjermano-Kosovare (OEGJK). Të gjitha të drejtat e rezervuara.