Forumi i Solareve të Kosovës

Forumi i Solareve të Kosovës është organizuar nga Ministria e Ekonomisë në bashkëpunim me Agjencinë e Shteteve të Bashkuara të Amerikës për Zhvillim Ndërkombëtar (USAID). Qëllimi i forumit ishte promovimi i tregut të prosumatorëve dhe prodhuesve për vetë-konsum të projekteve të vogla të energjisë solare në Kosovë, prezantimin e uebfaqes “Qendra e Informacionit të Prosumatorëve” në kuadër të KEDS-it dhe diskutimin e përmbajtjes së projektligjit për Energji të Ripërtëritshme.

Pjesë e forumit ishte edhe përfaqësuesja e OEGJK-së Sytrime Dervisholli. Ndësa, folës të paneleve ishin edhe përfaqësues të anëtarëve të Odës nga kompanitë Elen dhe Jaha Solar.