Raport i anketimit për klimën e biznesit dhe investimeve në Kosovë 2021

Raport i anketimit për klimën e biznesit dhe investimeve në Kosovë 2021 Rezultatet e sondazhit të Odës Ekonomike Gjermano-Kosovare Situata ekonomike, pritshmëritë dhe klima e të bërit biznes në Kosovë   Oda Ekonomike Gjermano-Kosovare (OEGJK) publikoi anketën e saj të 7-të për klimën e të bërit biznes dhe të investimeve në Kosovë. Ky sondazh përmban…