Novus bëhet anëtar Premium në Odën Ekonomike Gjermano-Kosovare 

NOVUS është një kompani e orientuar drejt shërbimit, duke ju siguruar klientëve një përzierje të shërbimeve këshilluese dhe zgjidhjeve teknologjike për të adresuar në mënyrë efektive nevojat sfiduese të ditëve të sotme.

NOVUS ofron:
📌Consulting
📌Digital solutions
📌Cybersecurity

Për të mësuar më shumë nga shërbimet e kompanisë Novus klikoni këtu: https://novus.consulting/about.html

OEGJK takim me Ministrin e Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë

Drejtoresha e Odës Ekonomike Gjermano-Kosovare (OEGJK), Nora Hasani u takua me Ministrin e Tregtisë dhe Industrisë, z. Vesel Krasniqi për ta informuar lidhur me punën e OEGJK-së dhe për të ofruar propozime konkrete në intensifikimin e bashkëpunimin bilateral ekonomik ndërmjet Gjermanisë dhe Kosovës, përmes OEGJK-së dhe Asociacioneve partnere të Odës në Gjermani. Për të mësuar…

OEGJK DHE MINISTRIA E EKONOMISË DHE AMBIENTIT MOBILIZOHEN PËR T’I INFORMUAR KOMPANITË GJERMANE RRETH KOSOVËS SI VEND TË BASHKËPUNIMIT DHE INVESTIMEVE

Prishtinë (19 qershor) Drejtoresha e Odës Ekonomike Gjermano-Kosovare (OEGJK), Nora Hasani u takua me Ministrin e Ekonomisë dhe të Ambientit, z. Blerim Kuçi për ta informuar lidhur me punën e OEGJK-së dhe për të ofruar propozime konkrete në intensifikimin e bashkëpunimin bilateral ekonomik ndërmjet Gjermanisë dhe Kosovës, përmes OEGJK-së dhe Asociacioneve partnere të Odës në…