Studimi i ndikimit të COVID-19 në bizneset e Kosovës

Prishtinë, 21 prill 2020 – Për të matur ndikimin që masat kufizuese kundër përhapjes së pandemisë COVID19 kanë pasur në sektorin privat, pesë organizata që përfaqësojnë interesat e biznesit, Oda Ekonomike e Kosovës, Oda Ekonomike Amerikane në Kosovë, Oda Ekonomike Gjermano-Kosovare, Këshilli i Investitorëve Evropianë dhe Klubi i Prodhuesve të Kosovës, kanë kryer një anketë…

Jeta dhe ekonomia nuk duhet të ndalen!

Kompania jonë anëtare Frakton për punën nga shtëpia: “Përvoja e gjatë në punën online me klientë nga jashtë, e ka bërë më të lehtë përvetësimin e të njejtës metodologji të punës edhe në ambientet e shtëpive të stafit tonë. Në këtë mënyrë është rritur siguria për ekipën edhe njëkohësisht ka vazhduar shërbimi për klientët. Në…