Transport & Logjistikë

Transporti është një ndër sektorët kyq në zhvillimin e ekonomisë së vendit, e lidhur direkt me mundësitë e kompanive kosovare për eksport, prandaj promovimi i kompanive të Transportit dhe Logjistikës që operojnë në Kosovë është me rëndësi të veçantë dhe një ndë ndër fokuset e Odës Ekonomike Gjermano-Kosovare.

Aktivitetet në kuadër të klasterit janë thelbësore për funksionimin normal të zinxhirëve të furnizimit, uljen e kostove dhe përmbushjen e kërkesave të klientëve.

Kryesuesi i klasterit

BESIR ÇMEGA

Pronar dhe drejtor menaxhues i kompanisë RailTrans Kosovë

Anëtarët i klasterit

Na kontaktoni