TRANSPORTI RRUGOR NDËRKOMBËTAR I MALLRAVE NË KOSOVË

Oda Ekonomike Gjermano-Kosovare përmes Iron Consulting, në mënyrë që të bëjë identifikimin e gjendjes aktuale të transportit ndërkombëtar të mallrave në Kosovë ka bërë analizën rreth: “Transportit rrugor ndërkombëtar të mallrave” në Kosovë.

Ky raport siguron informacione relevante mbi gjendjen e transportit rrugor ndërkombëtar të mallrave në Kosovë, duke përfshirë gjendjen aktuale sa i përket anëtarësimit të Kosovës në organizatat relevante ndërkombëtare dhe vështirësitë me të cilat aktualisht përballet ky sektor.

NA VIZITONI

Zyra e OEGJK-së:

Icon Tower (Kati 9)
Icon Tower, 10000 Prishtinë, Kosovë

E hënë - e premte: 08:00 - 17:00
Na kontaktoni për të caktuar terminin tuaj.

NA NDIQNI NË