Analizë “Sfidat e Qasjes në Tregun e Punës – gratë në moshën e mesme”

Oda Ekonomike Gjermano- Kosovare dhe Fondacioni Gjerman Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit (FNF) publikuan Analizën “Sfidat e Qasjes në Tregun e Punës – gratë në moshën e mesme” /„Challenges of Accessing the Labour Market - Middle-Aged Women in Kosovo“

Analiza ka ofruar rekomandime të vlefshme për politikbërësit dhe institucionet vendimmarrëse, si dhe hapat që duhen ndërmarrë për krijimin e një mjedisi të barabartë dhe gjithëpërfshirës në tregun e punës, duke shërbyer si pikënisje për diskutimet e inkluzionit të grave të moshës së mesme në Kosovë.

Për të shkarkuar Analizën, ju lutemi të klikoni në link-un si në vazhdim:

NA VIZITONI

Zyra e OEGJK-së:

Icon Tower (Kati 9)
Icon Tower, 10000 Prishtinë, Kosovë

E hënë - e premte: 08:00 - 17:00
Na kontaktoni për të caktuar terminin tuaj.

NA NDIQNI NË