SOWI Kosovo Sh.p.k.

Missbrauch melden

SOWI Logo

SOWI Kosovo Sh.P.K. është një ndërmarrje e përbashkët Kosovare, Gjermane dhe Izraelite që shërben si platformë ekspertësh vendor dhe ndërkombëtar në fushën e energjisë së ripërtrishme dhe zhvillimit të biznesit. SOWI Kosovo është ofrues i plotë i shërbime, të profesionalizuar në disejnimin, ndërtimin, financimin dhe operimin me pajisje të energjise.

Karte

Kontaktinformationen

Telefon
E-Mailadresse

Unternehmen kontaktieren